Մոշաթաղի դպրոցի վերակառուցումն ու ընդլայնումը

2018 թվականին «Հայրենասեր» կազմակերպությունը կվերակառուցի և կընդլայնի Մոշաթաղ գյուղի անմխիթար վիճակում գտնվող դպրոցը։ Միացի՛ր մեր նվիրատուներին և պարգևիր դպրոց Արցախի մանուկներին՝ կատարելով քո նվիրատվությունը հենց հիմա։

— Մոշաթաղի դպրոցի ներկա վիճակը (նկարներ)

Կոչ նվիրատուներին

Մոշաթաղի դպրոցը նախկինում (տեսանյութ)

— Շինարական նախագիծ

— Շինարարական նախահաշիվ