Hero Gor Kirakosyan

Gor Kirakosyan

Hayrenaser visited the family of fallen hero GOR KIRAKOSYAN and delivered our donors’ gratitude and $500 in donations.

Gor Kirakosyan’s family lives in the Arevik village of the marz Armavir. During our visit Gor’s father showed us the bullet that had pierced the windshield of Gor’s car. His grandmother told us that Gor had saved the lives of his fellow soldiers. It wasn’t the first time that Gor‘s car had come under fire while supplying the soldiers with food. The family also showed us a video clip, which talked about Gor’s bravery during his service.

We thank our generous donor Andranik Manukyan for helping the family of our hero.

Here are some photos taken during the visit:

IMG_20150507_212929_8
IMG_20160507_230143_0
received_148609618871500
WP_20160522_026
Գոռի հայրիկի ստորագրած ստացականը:
«Հայրենասեր»-ի եւ իր նվիրատուների երախտագիտության նամակը՝ ուղղված Գոռի ծնողներին: